Điều kiện nhận ưu đãi miễn phí vận chuyển

Dành cho khách không đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết

  • Khách hàng có ít nhất 3 đơn hàng thành công trong 3 tháng gần nhất
  • Tổng số đơn hàng gần nhất trong 3 tháng đạt hơn 500.000 vnđ
  • Không yêu cầu thanh toán trước
  • Thỏa điều kiện IVY sẽ tặng khách 1 đơn hàng miễn phí vận chuyển và tính là từ đầu nhé !

Dành cho khách đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết

  • Lệ phí tham gia : 50.000 vnđ
  • Thời gian chương trình: Không thời hạn.
  • Đơn hàng tối thiểu đối với khách ở HCM 150k
  • Đơn hàng tối thiểu đối với khách ở tỉnh thành khác 300k
  • Không yêu cầu thanh toán trước
  • Khách sẽ bị hủy tư cách khách hàng thân thiết nếu có bất kỳ đơn hàng nào giao không thành công